Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, oferujemy profesjonalne i innowacyjne rozwiązania techniczne. Od lat z sukcesem tworzymy szyte na miarę systemy techniczne wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zapewniające bezpieczeństwo na najwyższym poziomie.

Nasi klienci

Grono prestiżowych klientów

 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Krajowa Administracja Skarbowa
 • Jednostki organizacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej
 • Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
 • EXATEL S.A.
 • Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 
 • PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 • PKP InterCity S.A.
 • Główny Inspektorat Transportu Drogowego
 • GAZ-SYSTEM S.A.
 • Centralny Ośrodek Informatyki
 • CIECH S.A.
 • Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
 • Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO (Joint Force Training Centre NATO)
 • LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o.
 • Politechnika Warszawska
 • Politechnika Wrocławska 
 • IGT Poland Sp. z o.o. (operator Totalizatora Sportowego S.A.)
 • Mostostal Warszawa S.A.
 • PKP Energetyka S.A.
 • MPWiK S.A. Warszawa
 • Warbud S.A. 
 • EKORPARK S.A. Grupa Sobiesław Zasada
 • DRABPOL sp. j.

Do grona zadowolonych klientów możemy zaliczyć między innymi:

Jednego z czołowych graczy na rynku żeglugi powietrznej, dla którego prowadzona jest pełna obsługa serwisowa i utrzymaniowa systemów bezpieczeństwa, monitoringu i kontroli kluczowych obiektów, utrzymując w pełnej gotowości i ciągłości działania przepływ informacji;

Dużego przedstawiciela branży telekomunikacyjnej, dla którego wykonujemy i prowadzimy pełną obsługę, m.in. systemy bezpieczeństwa obiektów rozproszonych, na które składa się blisko 40 lokalizacji infrastruktury krytycznej w całej Polsce, gdzie wdrożony został innowacyjny systemem monitorowania i zarządzania danymi rozproszonymi;

Operatora jednego z największych systemów gier liczbowych, dla którego wykonaliśmy budynkowe systemy bezpieczeństwa i prowadzimy pełen monitoring zdarzeń elektronicznych systemów zabezpieczeń, zapewniając ciągłość pracy i przebiegu informacji;

Jednego z głównych wykonawców modernizacji linii kolejowych, dla którego wykonujemy prace związane z zabezpieczaniem obiektów kolejowych wraz z prowadzeniem i zabezpieczaniem dróg transmisji sygnałów elektronicznych systemów bezpieczeństwa, a także roboty ziemne oraz ułożenie okablowania wraz z wykonaniem przecisków pod jezdniami

Dzięki naszemu doświadczeniu i profesjonalizmowi, swoim zaufaniem obdarzyło nas wiele instytucji i firm.

logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo