Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, oferujemy profesjonalne i innowacyjne rozwiązania techniczne. Od lat z sukcesem tworzymy szyte na miarę systemy techniczne wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zapewniające bezpieczeństwo na najwyższym poziomie.

ZAZ

Historia i misja

Nasza firma powstała w 2009 r. Od początku swojej działalności specjalizujemy się w projektowaniu, wykonywaniu, serwisowaniu i nadzorowaniu systemów technicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Jesteśmy polską firmą, z krajowym kapitałem. Wieloletnie doświadczenie pozwala nam w profesjonalny oraz elastyczny sposób jak najlepiej odpowiadać na potrzeby Klientów oraz współczesnego rynku.

Misją naszej firmy jest świadczenie Klientom biznesowym oraz instytucjonalnym najwyższej jakości kompleksowych usług, które jednocześnie są optymalne kosztowo i technologicznie. Zaufanie, jakim obdarzyły nas najbardziej wymagające instytucje, m.in. z obszarów bezpieczeństwa państwa to gwarancja naszego profesjonalizmu oraz doświadczenia.

Dokumenty i certyfikaty

Gwarancja profesjonalizmu
Posiadamy wszelkie uprawnienia do prowadzenia wyspecjalizowanej działalności gospodarczej m.in:

  • Koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej oraz zabezpieczenia technicznego;
  • Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego I stopnia, stwierdzając posiadanie pełnej zdolności do ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą TAJNE;
  • Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego I stopnia stwierdzające posiadanie zdolności do ochrony informacji niejawnych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego oznaczonych klauzulą NATO SECRET;
  • Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego I stopnia stwierdzające posiadanie zdolności do ochrony informacji niejawnych Unii Europejskiejoznaczonych klauzulą SECRET EU/UE SECRET;
  • Koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz obrotu technologią w tym zakresie;
  • Certyfikacje i Autoryzacje w zakresie projektowania, wykonywania i serwisowania urządzeń i systemów wiodących firm na polskim rynku.

Personel i sprzęt

Nasze przewagi konkurencyjne

W ZAZ Sp. z o.o. zatrudniamy profesjonalnie przeszkolony personel oraz wybitnych ekspertów z dużym doświadczeniem w zakresie projektowania i wdrażania oferowanych przez naszą firmę systemów. Wszyscy nasi pracownicy posiadają stosowne certyfikaty i uprawnienia branżowe, są też wpisani na listę Kwalifikowanych Pracowników Zabezpieczenia Technicznego, ponadto posiadają osobowe Poświadczenie Bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o różnych klauzulach poufności, od stopnia „Zastrzeżone” do stopnia „Tajne” włącznie, a także zaświadczenia stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie informacji niejawnych.

Posiadamy odpowiednio wyposażone zaplecze techniczne, pozwalające na profesjonalne wykonywanie prac, co daje gwarancję ich właściwej realizacji. Dysponujemy własnym parkiem maszynowym, niezbędnym do realizacji oferowanych przez siebie prac, zarówno specjalistycznych urządzeń elektronicznych, jak i maszyn budowlanych, takich jak koparki czy urządzenia przeciskowe.

Dzięki naszemu doświadczeniu i profesjonalizmowi, swoim zaufaniem obdarzyło nas wiele instytucji i firm.

logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo