Nasze usługi obejmują:

about

Elektroniczne systemy ochrony i monitoringu infrastruktury krytycznej
(węzłów telekomunikacyjnych, stacji elektroenergetycznych);

about

Systemy integracji i nadzoru pełnej infrastruktury i automatyki budynków oraz systemów bezpieczeństwa,
elektroniczne systemy ewidencjonowania kluczy (deponowania, wydawania, rejestrowania i nadzoru);

about

Elektroniczne systemy zabezpieczeń (systemy sygnalizacji włamania i napadu SSWiN),
systemy kontroli dostępu SKD, systemy rejestracji czasu pracy RCP, systemy telewizji przemysłowej CCTV);

about

Systemy sygnalizacji przeciwpożarowej (PPOŻ),
systemy gaszenia gazem, aerozolowe systemy gaśnicze;

about

Kancelarie tajne oraz inne pomieszczenia służące do przetwarzania 
i przechowywania informacji niejawnych;

about

Magazyny i obiekty do wytwarzania i przechowywania materiałów wybuchowych, broni, amunicji 
oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;

about

Instalacje i sieci elektroenergetyczne (instalacje zasilania podstawowego, rozdzielnie elektryczne,
agregaty prądotwórcze) i teletechniczne (instalacje sieci LAN, serwerownie, krosownice);

about

Instalacje SRK (Sterowanie Ruchem Kolejowym) na stacjach i przejazdach kolejowych
oraz kompleksowy montaż urządzeń EOR na stacjach kolejowych i peronach;

Biuro projektowe

Eksperci z wieloletnim doświadczeniem

W strukturach ZAZ Sp. z o.o. posiadamy własne Biuro Projektowe, dzięki temu możemy tworzyć i wdrażać systemy oraz rozwiązania technologiczne już na etapie projektowania. Zatrudniony u nas sztab projektantów z wielu branż to specjaliści z wieloletnim doświadczeniem, daje to gwarancję właściwego wykonania powierzonych zadań i celów.

Biuro projektowe zatrudnia projektantów we wszystkich branżach tj. architektura, konstrukcja, systemy bezpieczeństwa, sieci i instalacje teletechniczne, elektryczne, sanitarne, drogowe. Nasi projektanci posiadają wieloletnie doświadczenie w projektowaniu obiektów dla Ministerstwa Obrony Narodowej, ze szczególnym uwzględnieniem projektowania obiektów na!terenach wojskowych. Nasz zespół ma na swoim koncie zaprojektowane obiekty biurowe, przemysłowe, koszarowe oraz hangary lotnicze.

Innowacje

Współpraca z Instytutem Optoelektroniki WAT

W ZAZ Sp. z o. o. od kilku lat prowadzimy ścisłą współpracę z Instytutem Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej w zakresie prac badawczych, ukierunkowanych na innowacyjne rozwiązania dotyczące kodowania informacji oraz ochrony światłowodowego traktu telekomunikacyjnego przed podsłuchem.

Na chwilę obecną zakończyliśmy badania wstępne nad opracowaniem prototypu urządzenia do kodowania optycznego transmitowanej informacji. Projekt, nad którym pracujemy to pierwsze tego typu rozwiązanie na świecie. Jest ono porównywalne do opracowanej dotychczas metodyki wymiany klucza kwantowego QKD (Quantum Key Distriburon), ale nie posiada jego ograniczeń technologicznych związanych z budową generatorów i detektorów jednofotonowych.

Proponowane rozwiązanie wykorzystuje standardowe elementy telekomunikacji światłowodowej. Z analizy rynku wynika, iż opracowana technologia, pomimo iż wprowadza nowe zasady kodowania telekomunikacyjnego w dziedzinie optycznej, pozwala na budowę układu umożliwiającego zastosowanie go do standardowych już stosowanych rozwiązań telekomunikacji optycznej.

Dzięki naszemu doświadczeniu i profesjonalizmowi, swoim zaufaniem obdarzyło nas wiele instytucji i firm.

logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo